pkpiao

D2304次火车时刻表

返回重新查询
动车车次 D2304 深圳北到上饶的火车详细信息如下:车次 D2304 运行时间 8小时17分


深圳北-上饶(当天到)
始发站 深圳北 到达站 上饶 硬座 369.5 软座 589
发车时间 14:47 到站时间 23:04 硬卧上/中/下 0/0/0
火车类型 动车组 全程距离 1099公里 软卧上/下 0/0
是否空调 最近更新 2018-10-3 二等 369.5 一等 589

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程
D2304 1 深圳北 始发站 14:47 0分钟 1 0分 0
D2304 2 深圳坪山 15:08 15:10 2分钟 1 21分 36
D2304 3 陆丰 16:03 16:05 2分钟 1 1小时16分 191
D2304 4 潮汕 16:56 17:00 4分钟 1 2小时9分 305
D2304 5 饶平 17:19 17:28 9分钟 1 2小时32分 346
D2304 6 云霄 17:52 17:55 3分钟 1 3小时5分 396
D2304 7 厦门北 18:38 18:46 8分钟 1 3小时51分 514
D2304 8 晋江 19:04 19:06 2分钟 1 4小时17分 560
D2304 9 泉州 19:18 19:22 4分钟 1 4小时31分 585
D2304 10 仙游 19:40 19:42 2分钟 1 4小时53分 630
D2304 11 莆田 19:53 19:56 3分钟 1 5小时6分 654
D2304 12 福州南 20:26 20:36 10分钟 1 5小时39分 740
D2304 13 福州 20:52 20:56 4分钟 1 6小时5分 759
D2304 14 古田北 21:24 21:26 2分钟 1 6小时37分 838
D2304 15 南平北 21:41 21:43 2分钟 1 6小时54分 880
D2304 16 武夷山东 22:15 22:17 2分钟 1 7小时28分 984
D2304 17 武夷山北 22:30 22:32 2分钟 1 7小时43分 1019
D2304 18 上饶 23:04 终点站 0分钟 1 8小时17分 1099
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)版权所有 京ICP备09037108号