pkpiao

D3813/D3816次火车时刻表

返回重新查询
动车车次 D3813/D3816 昆明南到广州南的火车详细信息如下:车次 D3813/D3816 运行时间 9小时5分


昆明南-广州南(当天到)
始发站 昆明南 到达站 广州南 硬座 434.5 软座 626.5
发车时间 09:26 到站时间 18:31 硬卧上/中/下 0/0/0
火车类型 动车组 全程距离 1283公里 软卧上/下 0/0
是否空调 最近更新 2019-1-8 二等 434.5 一等 626.5

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程
D3813/D3816 1 昆明南 始发站 09:26 0分钟 1 0分 0
D3813/D3816 2 石林西 09:45 09:47 2分钟 1 19分 49
D3813/D3816 3 普者黑 10:39 10:43 4分钟 1 1小时13分 203
D3813/D3816 4 珠琳 11:01 11:03 2分钟 1 1小时35分 250
D3813/D3816 5 广南县 11:21 11:23 2分钟 1 1小时55分 295
D3813/D3816 6 百色 12:28 12:33 5分钟 1 3小时2分 486
D3813/D3816 7 田东北 12:55 12:57 2分钟 1 3小时29分 541
D3813/D3816 8 平果 13:20 13:24 4分钟 1 3小时54分 601
D3813/D3816 9 南宁 14:09 14:14 5分钟 1 4小时43分 709
D3813/D3816 10 南宁东 14:26 14:31 5分钟 1 5小时0分 720
D3813/D3816 11 平南南 15:49 15:51 2分钟 1 6小时23分 953
D3813/D3816 12 藤县 16:15 16:17 2分钟 1 6小时49分 1012
D3813/D3816 13 梧州南 16:30 16:34 4分钟 1 7小时4分 1037
D3813/D3816 14 郁南 16:48 16:50 2分钟 1 7小时22分 1068
D3813/D3816 15 肇庆东 17:40 17:48 8分钟 1 8小时14分 1207
D3813/D3816 16 佛山西 18:08 18:11 3分钟 1 8小时42分 1250
D3813/D3816 17 广州南 18:31 终点站 0分钟 1 9小时5分 1283
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)版权所有 京ICP备09037108号