pkpiao

D3841/D3844次火车时刻表

返回重新查询
动车车次 D3841/D3844 昆明南到广州南的火车详细信息如下:车次 D3841/D3844 运行时间 9小时19分


昆明南-广州南(当天到)
始发站 昆明南 到达站 广州南 硬座 434.5 软座 626.5
发车时间 12:44 到站时间 22:03 硬卧上/中/下 0/0/0
火车类型 动车组 全程距离 1283公里 软卧上/下 0/0
是否空调 最近更新 2018-7-5 二等 434.5 一等 626.5

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程
D3841/D3844 1 昆明南 始发站 12:44 0分钟 1 0分 0
D3841/D3844 2 弥勒 13:18 13:20 2分钟 1 34分 92
D3841/D3844 3 普者黑 13:59 14:03 4分钟 1 1小时15分 203
D3841/D3844 4 广南县 14:36 14:38 2分钟 1 1小时52分 295
D3841/D3844 5 百色 15:44 15:48 4分钟 1 3小时0分 486
D3841/D3844 6 田阳 16:03 16:07 4分钟 1 3小时19分 517
D3841/D3844 7 田东北 16:18 16:20 2分钟 1 3小时34分 541
D3841/D3844 8 南宁 17:24 17:30 6分钟 1 4小时40分 709
D3841/D3844 9 南宁东 17:42 17:47 5分钟 1 4小时58分 720
D3841/D3844 10 宾阳 18:17 18:19 2分钟 1 5小时33分 803
D3841/D3844 11 桂平 19:01 19:03 2分钟 1 6小时17分 918
D3841/D3844 12 藤县 19:39 19:47 8分钟 1 6小时55分 1012
D3841/D3844 13 梧州南 20:00 20:05 5分钟 1 7小时16分 1037
D3841/D3844 14 郁南 20:20 20:22 2分钟 1 7小时36分 1068
D3841/D3844 15 肇庆东 21:12 21:14 2分钟 1 8小时28分 1207
D3841/D3844 16 三水南 21:26 21:28 2分钟 1 8小时42分 1232
D3841/D3844 17 佛山西 21:40 21:42 2分钟 1 8小时56分 1250
D3841/D3844 18 广州南 22:03 终点站 0分钟 1 9小时19分 1283
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)版权所有 京ICP备09037108号