pkpiao

D3849/D3852次火车时刻表

返回重新查询
动车车次 D3849/D3852 昆明南到广州南的火车详细信息如下:车次 D3849/D3852 运行时间 9小时23分


昆明南-广州南(当天到)
始发站 昆明南 到达站 广州南 硬座 434.5 软座 626.5
发车时间 14:00 到站时间 23:23 硬卧上/中/下 0/0/0
火车类型 动车组 全程距离 1283公里 软卧上/下 0/0
是否空调 最近更新 2018-7-6 二等 434.5 一等 626.5

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程
D3849/D3852 1 昆明南 始发站 14:00 0分钟 1 0分 0
D3849/D3852 2 石林西 14:20 14:22 2分钟 1 20分 49
D3849/D3852 3 弥勒 14:40 14:42 2分钟 1 40分 92
D3849/D3852 4 普者黑 15:21 15:25 4分钟 1 1小时21分 203
D3849/D3852 5 广南县 15:58 16:00 2分钟 1 1小时58分 295
D3849/D3852 6 百色 17:06 17:10 4分钟 1 3小时6分 486
D3849/D3852 7 田阳 17:25 17:29 4分钟 1 3小时25分 517
D3849/D3852 8 田东北 17:40 17:42 2分钟 1 3小时40分 541
D3849/D3852 9 南宁西 18:27 18:29 2分钟 1 4小时27分 665
D3849/D3852 10 南宁 18:52 18:58 6分钟 1 4小时52分 709
D3849/D3852 11 南宁东 19:09 19:20 11分钟 1 5小时9分 720
D3849/D3852 12 宾阳 19:50 19:52 2分钟 1 5小时50分 803
D3849/D3852 13 贵港 20:14 20:16 2分钟 1 6小时14分 860
D3849/D3852 14 桂平 20:39 20:41 2分钟 1 6小时39分 918
D3849/D3852 15 平南南 20:56 20:58 2分钟 1 6小时56分 953
D3849/D3852 16 梧州南 21:31 21:36 5分钟 1 7小时31分 1037
D3849/D3852 17 云浮东 22:17 22:19 2分钟 1 8小时17分 1145
D3849/D3852 18 肇庆东 22:44 22:46 2分钟 1 8小时44分 1207
D3849/D3852 19 广州南 23:23 终点站 0分钟 1 9小时23分 1283
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)版权所有 京ICP备09037108号