pkpiao

G649次火车时刻表

返回重新查询
您要查询的会不会是:G6487/G6490(长沙南-怀化南)  G6491/G6494(长沙南-怀化南)  G6492/G6493(怀化南-长沙南)   动车车次 G649 合肥南到广州南的火车详细信息如下:车次 G649 运行时间 6小时41分


合肥南-广州南(当天到)
始发站 合肥南 到达站 广州南 硬座 593 软座 949
发车时间 09:08 到站时间 15:49 硬卧上/中/下 0/0/0
火车类型 高速铁路 全程距离 1424公里 软卧上/下 0/0
是否空调 最近更新 2019/7/16 二等 593 一等 949

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程
G649 1 合肥南 始发站 09:08 0分钟 1 0分 0
G649 2 六安 09:32 09:34 2分钟 1 24分 87
G649 3 金寨 09:51 09:53 2分钟 1 43分 139
G649 4 麻城北 10:25 10:28 3分钟 1 1小时17分 248
G649 5 武汉 11:06 11:12 6分钟 1 1小时58分 355
G649 6 咸宁北 11:36 11:38 2分钟 1 2小时28分 440
G649 7 岳阳东 12:08 12:10 2分钟 1 3小时0分 570
G649 8 汨罗东 12:30 12:32 2分钟 1 3小时22分 640
G649 9 长沙南 12:51 12:57 6分钟 1 3小时43分 717
G649 10 衡山西 13:26 13:28 2分钟 1 4小时18分 853
G649 11 衡阳东 13:41 13:45 4分钟 1 4小时33分 894
G649 12 郴州西 14:17 14:19 2分钟 1 5小时9分 1047
G649 13 英德西 15:05 15:07 2分钟 1 5小时57分 1284
G649 14 广州南 15:49 终点站 0分钟 1 6小时41分 1424
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)2019